Het Netwerk

Het Frans-Nederlands Netwerk (Réseau Franco-Néerlandais – RFN) heeft als missie de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek te versterken in het kader van het Bolognaproces en Horizon 2020. Het RFN werkt met name samen met de Franse ambassade in Nederland en met het Nuffic in Den Haag.

Een aanjager van Frans-Nederlandse samenwerking

De oprichting van het RFN is het directe resultaat van politieke verbintenissen, in februari 2000 door de twee landen aangegaan. Het bestaan van het Netwerk werd door beide ministeries van buitenlandse zaken bekrachtigd in de ‘Déclaration de La Haye’ van 19 april 2005 (Frans-Nederlandse bilaterale betrekkingen: Kader voor een Europese toekomst). Deze verbintenissen zijn nogmaals geratificeerd door de Nederlandse minister-president en de Franse President in de ‘Déclaration de La Haye’ van 20 januari 2014: Gemeenschappelijke verklaring omtrent het partenariaat tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

Organisatie en strategische samenwerkingsverbanden

Het Franse (RFN) wordt gesubsidieerd door de Franse ministeries van Buitenlandse Zaken (MEAE) en van Hoger Onderwijs en Onderzoek (MESRI), de Franse ambassade in Nederland en de Universiteit van Lille.

Het RFN werkt eveneens samen met de Nederlandse ambassade in Frankrijk voor strategische activiteiten waaronder de organisatie van de Prix d’Amsterdam.

Het RFN is sinds 2014 tevens aan het Nuffic verbonden voor het mede-organiseren van enkele evenementen: Creathons en de Jong Talent bijeenkomsten.

Drie kernmissies

Het Netwerk organiseert bilaterale evenementen rond actuele thema’s met als doel: het faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaring, het vinden van complementariteit en het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden tussen hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland en Frankrijk.

Het Netwerk ondersteunt de mobiliteit van studenten, promovendi en docentonderzoekers (informatie, Éole studiebeurzen, Prix d’Amsterdam).

Het RFN verzamelt en verspreidt informatie over het hoger onderwijs in beide landen in zijn publicaties (bijvoorbeeld een ‘joint doctorates’-gids) en via zijn website (cartografie). Deze informatie heeft een academische en administratieve doelgroep.