Cartographie

Het Frans-Nederlands Netwerk en Nuffic werken momenteel aan een verkennende cartografie van de samenwerking tussen Franse en Nederlandse hogeronderwijsinstellingen (Joint Degrees, Double Degrees en Multiple Degrees). Het gaat om een project van lange adem gezien de complexiteit van de te verzamelen informatie.

Mocht u willen bijdragen aan dit project en de uitwisselingsinformatie van uw hogeronderwijsinstelling aan ons willen communiceren, dan kunt u contact opnemen met Lex Kuil.

Op onderstaande websites vindt u overzichten van het Franse onderwijssysteem, diverse onderzoeksmogelijkheden en een lijst onderzoeksinstellingen:

De studentenmobiliteit tussen Nederland en Frankrijk vindt hoofdzakelijk plaats in het kader van het Erasmus+ programma. Het verkrijgen van precieze uitwisselingsaantallen tussen beide landen is en blijft erg ingewikkeld om diverse redenen. Zo wordt individuele mobiliteit (free movers) niet altijd bijgehouden en niet alle instellingen kunnen of wensen exacte mobiliteitscijfers te delen.

Mobiliteit van Nederland richting Frankrijk: Jaarlijks studeren ongeveer 1200 Nederlandse studenten in Frankrijk, daarmee nemen ze de 53e plaats in ten opzichte van andere buitenlandse studenten in Frankrijk. Wat de Erasmus+ mobiliteit betreft, beschikken we over precieze gegevens via door de Europese Commissie bijgehouden statistieken. In 2012-2013 neemt Frankrijk met de ontvangst van 817 Nederlandse studenten een 4e plaats in, na het Verenigd Koninkrijk (1621), Spanje (1599) en Duitsland (1180). Hierbij gaat het om 86% bachelorstudenten en  13% masterstudenten.

Mobiliteit van Franse studenten richting Nederland: In totaal brengen ongeveer 2500 Franse studenten een deel van hun studieperiode door in Nederland. Via het Erasmus+ programma ontving Nederland 1272 Franse studenten in 2012-2013, de 8e plaats na het Verenigd Koninkrijk (6826), Spanje (6654), Duitsland (4218), Ierland (1949), Italië (1909), Zweden (1907) en België (1289).

Erasmus+ statistieken per land 2012-2013

ERASMUS + statistieken  Nederland

EP-Nuffic Overzicht van Erasmus+ mobiliteitsstatistieken

Algemene Erasmus+ statistieken

8151 in Nederlands gevestigde instellingen nemen/namen deel aan het Zevende Europese Kaderprogramma. In totaal gaat het om 5024 projecten, waaronder 1634 coördinaties. Dit komt neer op 6,1% van het totaal aantal deelnames en plaatst Nederland wereldwijd gezien op de 6e plaats, achter Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië et Spanje. De Nederlandse instellingen ontvingen in totaal 3,329 miljard Euro aan Europese subsidies, 7,4% van het EU-totaal.

Frankrijk is na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de 3e partner van Nederland in het FP7 met 2331 gemeenschappelijke projecten. Nederland is het 5e partnerland van Frankrijk. De voornaamste domeinen van samenwerking zijn: ICT (411 gemeenschappelijke projecten), gezondheid (314), transport (225), bio-economie (214). (Bron: eCorda oktober 2014)

For an overview of Joint Degrees, Double Degrees and Multiple Degrees between French and Dutch Higher Education Institutions:

Cartography