Prijzen

Twee prijzen worden tweejaarlijks toegekend aan één uitmuntende Nederlandse en één Franse student om deze in de gelegenheid te stellen een jaar lang een Master of PhD-programma te volgen in Nederland of Frankrijk. De Prix de Paris, toegekend en gefinancierd door de Stichting Prix de Paris, heeft een lange historie en bestaat sinds 1982. De jonge Prix d’Amsterdam wordt sinds 2011 uitgereikt en gefinancierd door de Nederlandse ambassade in Parijs. De twee prijzen hebben als gemeenschappelijk doel het bevorderen van wetenschappelijke uitwisseling en kennisdeling tussen beide landen op het gebied van sociale en geesteswetenschappen. De Franse ambassade in Nederland en de wetenschapsacademies van Nederland en Frankrijk reiken eveneens de Descartes-Huygensprijs uit.

Prix d’Amsterdam

De Prix d’Amsterdam wordt eens in de twee jaar door de Nederlandse ambassade in Frankrijk en het Frans-Nederlands Netwerk uitgereikt aan een student die recent zijn of haar diploma heeft behaald aan een Franse hoger onderwijsinstelling en die graag in Nederland verder zou studeren om daar onderzoek te doen naar de Nederlandse cultuur, politiek en/of taal. De prijs bedraagt €15.000. De officiële uitreiking vindt plaats op de residentie van de ambassadeur van Nederland in Frankrijk. Recentelijk afgestudeerden (met de Franse nationaliteit) in geschiedenis, kunstgeschiedenis, Nederlandse taal en cultuur, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, filosofie en/of journalistiek, komen voor deze prijs in aanmerking. Deadline huidige call: 18 april 2021.

Prix de Paris

De Prix de Paris is een aanmoedigingsprijs voor jong, Nederlands talent. Excellente, recent afgestudeerden in (kunst)geschiedenis, Franse taal en cultuur, journalistiek en politieke wetenschappen komen in aanmerking. De prijs van €15.000 wordt sinds 1982 eens in de twee jaar uitgereikt door de Stichting Prix de Paris. Dit bedrag dient ter vergoeding van een onderzoeksverblijf van één jaar in Parijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in L’Echappée Belle, stichting voor de promotie van de Franse cultuur in Nederland en de laureaat wordt door de Franse Ambassadeur in Nederland uitgenodigd voor een officiële ceremonie, de zogenaamde Journée des Lauréats, op de ambtswoning. De meest recente Prix de Paris werd in 2021 uitgereikt. Deadline huidige call: 2 mei 2022.

Voor nadere informatie kunt u tevens contact opnemen met het secretariaat van de Prix de Paris.

U kunt de prijs ook op Facebook volgen:

Descartes-Huygensprijs

De in 1995 door de Nederlandse en Franse overheid ingestelde prijs wordt jaarlijks simultaan toegekend aan één wetenschapper van internationaal niveau uit ieder land. De twee laureaten worden zo gesteund in hun werk en bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking.

De prijs heeft tot doel een of meerdere onderzoeksverblijven in Nederland of Frankrijk te financieren en wordt jaarlijks toegekend door een jury die beurtelings wordt voorgezeten door de wetenschapsacademies uit beide landen (KNAW, Académie des sciences et Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France) aan wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van: de KNAW, de Franse ambassade in Nederland en het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling.