Beurzen

Het Frans-Nederlands Netwerk kent Éole studiebeurzen toe aan Masterstudenten en promovendi in alle wetenschappelijke disciplines die vanuit Frankrijk voor studie, stage of onderzoek naar Nederland gaan. De beurzen worden uitgereikt naar aanleiding van een strikte selectie van de beste projecten door onze wetenschappelijke jury.

Deze beurzen, ter waarde van een eenmalig bedrag van 500 tot 1000 euro, zijn voor masterstudenten en promovendi een middel om reiskosten te vergoeden, bijvoorbeeld in het kader van een ‘joint PhD’, ‘cotutelle’ of voor een onderzoek in een Nederlands laboratorium.

Studiebeurzen van onze partners

Descartes studiebeurzen

 • Voor het voortzetten van een studie aan een Franse universiteit of ‘grande école’.
 • Voor studenten die minimaal in het bezit zijn van een Nederlands HBO- of WO-Bachelordiploma.
 • Om een Master of PhD te halen.
 • Voor alle studierichtingen en vakgebieden, bijvoorbeeld geologie, rechten, economie, business, chemie, biologie, wiskunde, informatica, geesteswetenschappen, kunsten, architectuur, engineering.
 • De studiebeurzen worden uitgekeerd voor een maximale periode van 10 maanden.
 • Geselecteerde kandidaten wordt een sollicitatiegesprek afgenomen.
 • De voornaamste selectiecriteria zijn: uitstekend studieverloop, motivering voor studie in Frankrijk, persoonlijke eigenschappen.
 • Voor het volgen van studies waarvan de voertaal Frans is, is een goede beheersing van het Frans vereist Voor Engelstalige studieprogramma’s geldt deze eis in mindere mate of niet.

Voor meer informatie: Institut Français in NL.

 • Een verblijf van 3 tot 12 maanden in een EU-land.
 • Aanvragen via de eigen hogeschool of universiteit.
 • Vrijstelling van collegegeld aan de universiteit van bestemming.
 • De studiebeurs bedraagt ongeveer €200 per maand.

Voor meer informatie: Génération Erasmus+.

Doel van dit partnerprogramma is het ontwikkelen van wetenschappelijke en technologische uitwisseling op topniveau tussen onderzoekslaboratoria in beide landen. Dit gebeurt door nieuwe samenwerkingsverbanden te bevorderen, dit geldt voor alle wetenschappelijke disciplines. Nuffic coördineert de Nederlandse zijde van het PHC Van Gogh beursprogramma, Campus France en de Franse ambassade in Nederland de Franse zijde.
Onderzoekslaboratoria verbonden aan hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksorganismes of bedrijven kunnen zich kandidaat stellen. Een doorslaggevend selectiecriterium is de actieve deelname en de mobiliteit van jonge onderzoekers, voornamelijk promovendi en postdocs. Van Gogh subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor reis- en verblijfskosten van de onderzoekers.

Deadline huidige sessie: 17 juni 2022

Voor meer informatie: Franse ambassade in Nederland.