Beurzen en prijzen

De studentmobiliteit tussen Nederland en Frankrijk voltrekt zich grotendeels via ERASMUS+ programma’s. Beide landen beschikken daarnaast over diverse studiebeurzen en prijzen om de mobiliteit van studenten en wetenschappers te stimuleren: de Éole studiebeurzen, de Descartes studiebeurzen, de Prix d‘Amsterdam en de Prix de Paris. Via het Hubert Curien Van Gogh Programma en de Descartes-Huygensprijs is het eveneens mogelijk een mobiliteit tussen Nederland en Frankrijk te financieren.

Deze studiebeurzen en prijzen zijn complementair en het is mogelijk gedurende een universitaire en wetenschappelijke loopbaan van meerdere ervan gebruik te maken. Ze bieden studenten en wetenschappers de mogelijkheid in een andere cultuur te studeren en werken, een vreemde taal te leren en beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt door stage in het buitenland te lopen. Docent-onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld bestaande banden aan te halen of juist nieuwe samenwerkingsprojecten met onderzoekscentra en –laboratoria op te zetten. Een verblijf in Frankrijk of Nederland vormt een aanzienlijke verrijking die voor veel van onze alumni een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het vinden van hun huidige functie en baan in het bedrijfsleven of in het hoger onderwijs.