Jong Talent

Deze bijeenkomst werd voor het eerst georganiseerd in 2005 om een civiel maatschappelijk platform te creëren voor de intellectuele dialoog tussen Nederland en Frankrijk. Jaarlijks brengen Nuffic en het RFN jong talenten samen uit beide landen, hoofdzakelijk masterstudenten en promovendi werkzaam in wetenschappelijke disciplines die aansluiten op het thema van dat jaar. Gedurende twee à drie dagen debatteren deze jongeren en zoeken ze gezamenlijk naar toekomstige oplossingen. Deze worden vervolgens gepresenteerd en besproken tijdens de Erasmus-Descartes conferentie die door de Franse ambassade in Nederland en de Nederlandse ambassade in Frankrijk georganiseerd wordt. De werktaal is Engels. De call for applications loopt dit jaar t/m 17 september 2023 en is hier te vinden : Jonge Talenten 2023 – Quantum Technology.

Het RFN en Nuffic brengen elk jaar jong talenten uit beide landen bijeen om te debatteren rond een actueel Europees thema. De bijeenkomst wordt gesteund door het Nederlandse en Franse ministerie van buitenlandse zaken en beoogt de wederzijdse bilaterale betrekkingen een impuls te geven en tegelijkertijd jonge Europeanen in staat te stellen concrete, gezamenlijke projecten op te zetten.

  • Veelbelovende jong talenten (<35 jaar) afkomstig uit de civiele maatschappij: politiek, media, bedrijfsleven, hogeronderwijsinstellingen, cultuur, etc.;
  • Interactief en oplossingsgericht programma.

Thema’s bijeenkomsten :