Leden van het Netwerk

Lid worden betekent het steunen van de missie en visie van het Réseau franco-néerlandais (Frans Nederlandse Netwerk), Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitgang en welvaart, zowel op wetenschappelijk als maatschappelijk vlak, afhankelijk zijn van rijke en nauwe samenwerking tussen de Europese lidstaten.

Lid worden

Hecht u veel waarde aan de wetenschappelijke en universitaire samenwerking tussen Nederland en Frankrijk? Wij bieden u de mogelijkheid ons financieel te steunen en zo een directe bijdrage te leveren aan onze activiteiten ter bevordering van wetenschappelijke vooruitgang en ter financiering van een verblijf in het buitenland van getalenteerde jonge Nederlandse en Franse studenten/wetenschappers die daar zonder steun de kans niet toe zouden krijgen. Verschillende soorten lidmaatschappen zijn mogelijk voor universiteiten, bedrijven, verenigingen, stichtingen en mecenassen:

Soorten lidmaatschappen

Lid Mobiliteit

Steun en sponsoring
vanaf €500

Steun en sponsor een student die in Frankrijk of Nederland wil studeren. Dit bedrag financiert, afhankelijk van uw keuze, de Prix d’Amsterdam (een studie-/onderzoeksjaar in Nederland) of de Éole studiebeurzen (een stage, studie- of onderzoeksverblijf in Nederland).

Lid Evenement

Financiering van onze hoofdevenementen
vanaf €500

Lever een directe bijdrage aan onze hoofdevenementen, zoals de Jong Talent bijeenkomsten of Nederlands-Franse ontmoetingsdagen met de mogelijkheid daar actief aan deel te nemen en van onze expertise gebruik te maken.

Mecenas

Uw bijdrage toont uw grote inzet voor het algemeen belang van goede Nederlands-Franse betrekkingen.

Voor meer informatie over onze programma’s en over mogelijkheden en voorwaarden van deelname, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Bijdragen worden middels een conventie op de rekening van de Universiteit van Lille gestort.