Evenementen

Nederland en Frankrijk liggen geografisch gezien dicht bij elkaar. Niettemin blijft het noodzakelijk wederzijdse kennis en begrip te verdiepen om nationale verschillen te overstijgen en aan een gemeenschappelijke Europese toekomst te kunnen bouwen.

De verschillende wijze van functioneren van instituten en universiteiten alsook de culturele verscheidenheid op administratief en legislatief vlak, remt de studenten- en onderzoekersmobiliteit. Daarnaast geldt dat het niet altijd even eenvoudig is de gewoontes en het dagelijks leven van een buurland te begrijpen. Om de culturele afstand tussen Nederland en Frankrijk te verkleinen en het ontstaan van nieuwe gemeenschappelijke wetenschappelijke en universitaire projecten te bevorderen, organiseren Nuffic en het Frans-Nederlands Netwerk jaarlijks bilaterale thematische evenementen: Jong Talent en de Frans-(Belgisch)-Nederlandse Creathons. Het gaat om toekomstgericht maatwerk waarbij partners en sprekers zorgvuldig gekozen worden op basis van hun complementariteit.

Actualiteiten