Creathons

Nederland en Frankrijk zijn belangrijke economische, wetenschappelijke en universitaire partners. Desalniettemin bestaan er nog talrijke uitdagingen en onontgonnen samenwerkingsterreinen. Het Frans-Nederlands Netwerk organiseerde tot 2016 jaarlijks Nederlands-Franse ontmoetingsdagen om bestaande verbanden tussen partners aan te halen, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en het wederzijds begrip tussen beide landen te vergroten. Hieruit voortkomend heeft het RFN sinds 2017 een nieuw soort Frans-Nederlandse bijeenkomst opgezet dat een stuk interactiever van aard is: de Creathons. Het gaat om creatieve marathons die Frankrijk en Nederland met elkaar verbinden.

Creathons staan voor interactieve workshops die getalenteerde kunstenaars, creatievelingen, young professionals en studenten uit Frankrijk en Nederland en vanuit verschillende achtergronden en studierichtingen samenbrengen. De deelnemers aan de Creathon werken samen aan innovatieve oplossingen, projecten of prototypes, gerelateerd aan een vooraf bepaald onderwerp.

Frans-(Belgisch)-Nederlandse creathons

Een creathon is een serie van intensieve, creatieve werksessies. In zeer kort tijdbestek wordt een aantal ideeën geformuleerd, vergeleken en tegen elkaar afgezet, om vervolgens middels co-creatie tot innovatieve, concrete projectvoorstellen te komen. Deze ‘creatieve marathons’ beslaan tweeënhalve dag en brengen studenten en young professionals met zeer diverse achtergronden en disciplines samen. Het doel is nieuwe oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen of originele objecten te vervaardigen. De creathons streven ernaar deelnemers te laten proeven aan ondernemerschap, en ze kennis te laten maken met een (trans)nationaal en (inter)regionaal economisch en cultureel weefsel.

Ieder jaar organiseert het RFN met de Métropole Européenne de Lille (MEL) een Frans-Belgisch-Nederlandse Creathon en in samenwerking met de Franse ambassade in Nederland en het Nuffic organiseren wij tevens jaarlijks een gekruiste Creathon tussen een Nederlandse en een Franse stad.

De gekruiste Creathons spelen een belangrijke rol in de Frans-Nederlandse stadsdiplomatie en richten zich actief op de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling (SDGs) en de interculturele dialoog. Naast de workshops tussen studenten en jonge professionals hebben onze gekruiste Creathons tot doel de culturele en wetenschappelijke banden tussen een Nederlandse en een Franse stad op institutioneel niveau te versterken.

De ontmoetingsdagen 2016

In 2016 waren de Nederlands-Franse ontmoetingsdagen verbonden aan de eerste Franco-Benelux dagen die georganiseerd werden door Campus France in nauwe samenwerking met het RFN, Nuffic, de Franse ambassades in de drie Beneluxlanden (België, Nederland, Luxemburg), de Métropole Européenne de Lille (MEL) en het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Twee dagen waren volledig gewijd aan grensoverschrijdende hogeronderwijssamenwerking. Het evenement vond plaats in Lille, centraal gelegen in het grensgebied tussen de Benelux en Frankrijk, en meer specifiek in het museum der moderne kunsten (LaM) op 12 mei en de volgende dag in EuraTechnologies, een incubator en begeleider van startups in de metropool Lille op het gebied van informatica en communicatie.

Deze dagen boden een unieke gelegenheid de samenwerking in hoger onderwijs en op wetenschappelijk gebied te versterken tussen instellingen uit Frankrijk en uit de Benelux (wereldwijd gezien de derde handelspartner van Frankrijk). 27 Franse instellingen waren aanwezig, evenals 29 instellingen uit de Benelux: 18 Belgische (12 Franstalige, 6 Nederlandstalige), 10 Nederlandse en 1 Luxemburgse.

Hieronder vindt u het programma:
Programma

Campus France-Benelux dagen