Ontmoetingsdagen

Nederland en Frankrijk zijn belangrijke economische, wetenschappelijke en universitaire partners. Desalniettemin bestaan er nog talrijke uitdagingen en onontgonnen samenwerkingsterreinen. Nuffic en het Frans-Nederlands Netwerk organiseren ieder jaar Nederlands-Franse ontmoetingsdagen rond een toekomstgericht thema, om zo bestaande verbanden tussen partners aan te halen, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en het wederzijds begrip tussen beide landen te vergroten. De ontmoetingsdagen beogen de samenwerking en uitwisseling tussen Nederlandse en Franse hogeronderwijsinstellingen te bevorderen, met name het opzetten van binationale opleidingen en programma’s voor promovendi en onderzoekers.

De ontmoetingsdagen 2016

In 2016 waren de Nederlands-Franse ontmoetingsdagen verbonden aan de eerste Franco-Benelux dagen die georganiseerd werden door Campus France in nauwe samenwerking met het RFN, Nuffic, de Franse ambassades in de drie Beneluxlanden (België, Nederland, Luxemburg), de Métropole Européenne de Lille (MEL) en het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Twee dagen waren volledig gewijd aan grensoverschrijdende hogeronderwijssamenwerking. Het evenement vond plaats in Lille, centraal gelegen in het grensgebied tussen de Benelux en Frankrijk, en meer specifiek in het museum der moderne kunsten (LaM) op 12 mei en de volgende dag in EuraTechnologies, een incubator en begeleider van startups in de metropool Lille op het gebied van informatica en communicatie.

Deze dagen boden een unieke gelegenheid de samenwerking in hoger onderwijs en op wetenschappelijk gebied te versterken tussen instellingen uit Frankrijk en uit de Benelux (wereldwijd gezien de derde handelspartner van Frankrijk). 27 Franse instellingen waren aanwezig, evenals 29 instellingen uit de Benelux: 18 Belgische (12 Franstalige, 6 Nederlandstalige), 10 Nederlandse en 1 Luxemburgse.

Hieronder vindt u het programma:
Programma

Campus France-Benelux dagen

De ontmoetingsdagen 2015

De 15e Frans-Nederlandse ontmoetingsdag vond plaats op 13 november 2015 op het Institut français te Amsterdam. Het thema was: “De aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt”.

Tijdens deze ontmoetingsdag werd het centrale thema middels vier workshops vanuit diverse kanten benaderd.

  • De integratie van buitenlandse studenten op de arbeidsmarkt.
  • Creëer je eigen niche op de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemerschap.
  • Professionalisering van kunst-, letteren- en cultuurstudies.
  • Wetenschap en bedrijfsleven: samenwerken met wederzijds voordeel