Advies

Het Netwerk heeft drie kernmissies: de Jong Talent bijeenkomsten, een jaarlijkse thematische Nederlands-Franse ontmoetingsdag en het toekennen van studiebeurzen (Éole) en prijzen (Prix d’Amsterdam).

Hoewel het niet zijn eerste roeping is, beantwoordt het Netwerk vragen van onderzoeks- en hogeronderwijsinstellignen in Nederland en Frankrijk. Afhankelijk van de gestelde vragen kunnen instellingen worden doorverwezen naar de wetenschappelijke en hoger onderwijsafdeling van de Franse Ambassade in Nederland of Nuffic. Het helpen van studenten die een stage zoeken in Nederland of Frankrijk behoort niet tot de taken van het Netwerk.