Het team

Het Franse bureau van het Netwerk is sinds mei 2009 verbonden aan het International Office van de Universiteit van Lille SHS en is samengesteld uit Fabienne Blaise, Kathleen O’Connor, Thomas Beaufils en Christiaan Seemann. Het Nederlandse bureau wordt sinds januari 2014 gehuisvest door Nuffic in Den Haag en bestaat uit Beer Schröder en Anièce Lawniczak.

Fabienne Blaise

Fabienne Blaise is presidente van de Universiteit van Lille 3, presidente van het Frans-Nederlands Netwerk en hoogleraar Griekse letterkunde.

Kathleen O’Connor

Kathleen O’Connor is vice-presidente Internationale Betrekkingen en universitair docente Engelse taalkunde aan de Universiteit van Lille 3.

Thomas Beaufils

Thomas Beaufils is directeur van het Frans-Nederlandse Netwerk en universitair docent aan de Universiteit van Lille. Als etnoloog heeft hij een groot aantal publicaties over Nederland geschreven.

thomas.beaufils@univ-lille3.fr

Christiaan Seemann

Christiaan Seemann is beleidsmedewerker bij het Frans-Nederlandse Netwerk. Hij heeft NT2-onderwijs gegeven aan diverse instellingen in Amsterdam, waaronder het Institut français.

christiaan.seemann@univ-lille3.fr

Beer Schröder

Beer Schröder is directieadviseur bij Nuffic, coördinator buurlandenbeleid en verantwoordelijk voor de samenwerking met o.a. Frankrijk.

schroder@nuffic.nl

Anièce Lawniczak

Anièce Lawniczak is verantwoordelijk voor Nederlands-Franse Hoger Onderwijs  samenwerkingsprojecten bij Nuffic. Ze is tevens coördinatrice van de Ronde Tafel Frans.

alawniczak@nuffic.nl