Publicaties

Het RFN publiceert regelmatig thematische cahiers en brochures, tweetalig (NL-FR) of in het Engels. De meeste daarvan zijn rechtstreeks hieronder te raadplegen en te downloaden.

Jong Talent Publicaties

De Jong Talent bijeenkomsten zijn in 2005 gecreëerd als civiel maatschappelijk platform voor de intellectuele dialoog tussen Nederland en Frankrijk. Jaarlijks komt een dertigtal jong talenten uit Nederland en Frankrijk bijeen rond een centraal thema. Deze talentvolle Masterstudenten, promovendi en professionals zijn werkzaam in wetenschappelijke discipline die raken aan het thema. Gedurende twee dagen wordt gedebatteerd en gezocht naar oplossingen. De resultaten van dit toekomstgerichte werk verschijnen zowel online als in gedrukte vorm.

Cahiers

Onze tweetalige cahiers zijn het resultaat van onze Nederlands-Franse ontmoetingsdagen. Ze zijn gewijd aan een actueel thema in het hoger onderwijs, zoals slagingskansen, promoveren en de autonomie van hogescholen en universiteiten. De cahiers bevatten geen gedetailleerd verslag van de ontmoetingsdagen, maar veeleer een gecondenseerde weergave van de besproken onderwerpen.

Guide for Joint Doctorates

We have listed in this document on joint PhD programmes between France and the Netherlands the most salient points of negotiation and discussion between both parties. This guide:

  • has been developed with the expertise of the RFN/FNA team, together with the input of experts from both countries, who have participated in meetings we organized in Brussels and Paris during the last two years. We would like to thank them all for their contributions to the realization of this document.
  • has no legal value. Every aspect of legislation mentioned needs to be checked with the partner institution.
  • is made to facilitate, accelerate and accompany procedures, not to replace them. Rules and regulations in both countries will probably change over time.
  • operates as a status quo at the date of printing, it can and hopefully will be nourished by the experiences and expertise of administrators, supervisors and PhD candidates themselves.
  • will evolve over time, as a progressively fine-tuned and updated common result of its users.